Agria Vårdguide

Vid akuta ärenden hänvisar vi till appen Agria Vårdguide som har öppet dygnet runt alla dagar. Där träffar du en digital veterinär som gör en första bedömning av ditt djurs tillstånd och kan hänvisa vidare till öppen klinik eller djursjukhus vid behov. Tjänsten är kostnadsfri för dig som har ditt djur försäkrat i Agria och kostar 399 kronor per möte oavsett dag och tidpunkt för övriga.

Akutvård

Våra möjligheter att ta emot akutfall andra tider än när vi har öppet är begränsade. På Agria Vårdguide och andra digitala veterinärtjänster kan du oftast få en snabb bedömning, hänvisning och hjälp med remiss om du behöver söka vård akut med ditt djur. Fall av akut karaktär som tas emot samma dag debiteras jourtillägg 600 kronor på grundavgiften samt 25% påslag på åtgärder och behandlingar. Läkemedel, blod och urinanalyser belastas ej av jourpåslag.

Allmän undersökning

Under 30 minuters besök hos oss pratar vi historik och gör en allmänklinisk undersökning med fokus på områden kopplade till det du berättar om ditt djur. Om det behövs provtagning eller andra åtgärder har vi som målsättning att utföra det i samband med besöket, ibland kan vi behöva boka en ny tid för det.

Avföringsprov

Vid misstanke om parasiter eller andra smittämnen som kan orsaka kräkningar och/eller diarré är avföringsprover en viktig del i utredningsarbetet. Vi skickar avföringsprover till SVA och till Idexx beroende på frågeställning. Remiss SVA luftvägsparasiter kräver så kallade samlingsprover. Då samlar du avföring från 3 dagar och lägger i dubbla påsar.

Avmaskning

Vi utför behandling mot dvärgbandmask som krävs för resa till bland annat Norge och Finland inklusive Åland. Det blir billigare om du tar med egna tabletter och gärna något gott som du vet att ditt djur tycker om att äta.


Besiktning

Vi utför besiktningar av både valpar, kattungar och äldre djur inför överlåtelse eller försäkring.

Beteenderådgivning hund

Vi kan alltid göra en första bedömning vid beteendeproblematik hos hund och i de fall där vi tror att det kan finnas indikation medicinera. I utredningen ingår alltid att utesluta sjukdomar som kan påverka hundens beteende. Läkemedelsbehandling ska alltid kombineras med träning och det är oerhört viktigt att hitta en person med rätt kompetens och kemi för både din hund och dig. I Stockholmsområdet hänvisar vi i första hand till Hundläroverket och på Braver Dogs finns bland annat interaktiv utbildning på distans och lärorika poddar.

Beteenderådgivning katt

Vid beteendeproblematik hos katt gäller också att utreda eventuell fysisk sjukdom innan eller samtidigt som man adresserar ett beteende. Agria Vårdguide erbjuder tjänsten Beteenderådgivning katt

Blodprov

På mottagningen har vi utrustning för att analysera både blod-, urin- och vissa cellprover. Det gör att vi kan hålla korta svarstider på de prover vi kör på kliniken. Vi samarbetar med Idexx med referenslaboratorium i Tyskland dit vi skickar analyser som vi inte själva kan utföra.


Dermatologisk undersökning

Vi tar emot alla primärfall av hudbesvär och kan utföra provtagning för ringorm, olika typer av parasiter, ta hudbiopsier och utreda hormonella sjukdomar som kan ge päls och hudförändringar. Vi gör i nuläget inga större allergiutredningar, men har grundläggande kompetens kring födoämnesöverkänslighet och allergi mot luftburna ämnen.

Direktreglering med försäkringsbolag

Kostnad i samband med veterinärbesöket som är ersättningsbar kan regleras direkt mellan oss som vårdgivare och ditt försäkringsbolag. Du betalar då din självrisk till kliniken och försäkringsbolaget betalar ersättningsbar kostnad från din försäkring till oss. Olika bolag har olika öppettider, olika långa svarstider och olika rutiner för handläggningen. Direktreglering är en service som vi erbjuder för att du inte ska behöva ligga ute med pengar och skadereglera själv. Vi hjälper dig gärna med det om du önskar mot en administrativ avgift på 180 kronor. Förebyggande vård som vaccinationer, kastration, avmaskning och besiktning ersätts normalt inte av försäkringen.

Dräktighetsundersökning

Vi kan utföra dräktighetsundersökningar med ultraljud på din katt eller hund. Kvalitén på undersökningen blir bäst om man gör det med djuret liggande på rygg, men ofta funkar det att göra undersökningen med din pälskling stående eller sittande i ditt knä.


EU-pass

Om du ska resa med din katt eller hund utanför Sverige behöver djuret ha ett giltigt EU-pass. Utfärdandet är en administrativ tjänst som tar lite tid, för att vi ska kunna utfärda det behöver din pälskling besöka oss på plats. Om du inte vill vänta på pappersexercisen efter det kan du komma tillbaka senare och hämta passet.


Framkalla kräkning

Om ditt djur har ätit något giftigt eller olämpligt kan det finnas indikation att framkalla kräkning. På hund görs det genom applicering av läkemedel i form av ögondroppar. På katt genom injektion. På Agria Vårdguide eller annan digital veterinärtjänst kan du snabbt få en bedömning om det finns anledning att söka veterinär vid olämpliga intag.


ID märkning katt

Från och med 1 januari 2023 blir det lag på att alla katter födda från och 1 januari 2008 ska vara ID-märkta och registrerade hos Jordbruksverket oavsett om de vistas utomhus eller bara inomhus. Du kan ID märka din katt hos oss. Jordbruksverket öppnar registret från och med 2 januari 2023. Du kan läsa mer om hur du gör här.


Den nya lagen ökar chanserna för återförening mellan katt och ägare, höjer kattens trygghet och status. Själva registreringen är avgörande för möjligheten att hitta din katt om den kommer bort. Polisen har tillgång till ägarregistren dygnet runt. Vi ID-märker med mikrochip och har valt att inte erbjuda id-märkning med tatueringstång eftersom det är smärtsamt, kräver att man ger lugnande och smärtstillande och det finns risk att märkningen bleknar med tiden.


Kastration hankatt

Vi erbjuder kastration av hankatter. Lägsta rekommenderade ålder för det kirurgiska ingreppet är 4 månader.

Kastration honkatt

Vi erbjuder kastration av honkatter. Lägsta rekommenderade ålder för det kirurgiska ingreppet är 4 månader.

Kloklippning

Vi vet att många djurägare upplever svårigheter med att klippa sitt djurs klor.
Vi vet också att lösningen inte är att göra det hos veterinären.
På kliniken är det prioritet att få hunden och katten att samarbeta i undersökning och provtagning som behövs för att utreda och behandla sjukdom. Därför vill vi inte att djuret ska associera besöken hos oss med obehaget som en kloklippning kan innebära även i deras trygga miljö hemma. Vid skador, förvuxna klor som orsakar skada i trampdynorna eller om djuret är sövt eller sederat av annan anledning klipper vi självklart klor. Likaså i samband med besök för annat om din hund eller katt inte upplever något som helst obehag vid klippning. Regelbunden kloklippning är dock något som bör tränas i lagom steg för att kunna bli en trevlig rutin för ägare och djur och det tar tid.

Läs hur Ellis matte gjorde kloklippning till något trevligt

Sista vilan

Glädjen med att ha ett älskat djur är desto svårare när det blir dags att säga farväl och låta det somna in för gott. Att veta när det är dags är beroende på situation - ibland enkelt men kan också kännas omöjligt. Det finns många faktorer som spelar in och vi finns för att stötta dig som djurägare i beslutet. När stunden är inne lägger vi stor vikt och omsorg vid att det ska bli så bra som det går. Vi pratar igenom tillvägagångssättet, kremeringsalternativ, farhågor och förväntningar. Vi försöker anpassa oss till hur ditt djur och du vill ha det. Det kan tex vara att ge lugnande tabletter redan i hemmet, ha tända ljus på rummet, klippa en lock eller ta ett tassavtryck, lämna efter att djuret fått lugnande eller vara med hela vägen och stanna kvar en stund och sörja. Det finns inga rätt eller fel. Vi eftersträvar lugn, tillit och empati i hela processen.

Kremering eller ta med kroppen hem
Djurets kropp kan kremeras eller tas med hem för att begravas. För bestämmelser kring avlivning, kremering och begravning av djur hänvisar vi till lagtext. Det finns i dagsläget inte något förbud mot att begrava sitt djur på egen mark om det inte utgör risk för smittspridning, men man bör tänka på riskerna att andra djur hittar platsen.
Kremering av kroppen kan göras enskilt eller allmänt. Efter en enskild eller separat kremering får du ditt djurs aska tillbaka i en urna som kan hämtas hos oss eller på krematoriet efter ett par veckor. Vid en allmän kremering begravs askan i en minneslund. Vi samarbetar med Mälardalens Smådjurskrematorium och ombesörjer processen med kremering om ni inte själva önskar göra det.


Vaccination kattpest och kattsnuva

Vaccination mot kattsnuva och kattpest är basvaccin för alla katter i Sverige och ges till kattungar vid 8 - 9 veckor och från 12 veckors ålder samt när katten fyller 1 år. Revaccinationen kan ges så tidigt som vid 6 månaders ålder om så önskas. Beroende på hur katter lever kategoriseras de i hög- respektive låg riskgrupp för smitta. Katter med högre smittorisk vaccineras årligen mot kattsnuva och var tredje år mot kattpest. Till denna grupp räknas katter som vistas på pensionat, används i avel och besöker utställningar och andra miljöer där andra katter finns. Många som låter sina katter gå ute fritt vaccinerar årligen. Katter med låg smittorisk är de som endast vistas inomhus eller rör sig utomhus i områden där de löper liten risk att träffa på andra katter. De vaccineras var tredje år och får då kombinationsvaccinet mot både kattsnuva och kattpest. Även innekatter bör vaccineras eftersom kattpestvirus är mycket tåligt i miljön och kan smitta indirekt via människor och föremål. Biverkningar är ovanliga men kan förekomma i form av en lätt ömmande svullnad vid injektionsstället och mild feber. I sällsynta fall förekommer överkänslighetsreaktioner. Om du vill skickar vi en påminnelse till dig när det är dags för kattens vaccination.

Vaccination kattsnuva

Kattsnuva kan orsakas av olika smittämnen och tillsammans brukar man kalla dessa för kattsnuvekomplexet. Beroende på hur katter lever kategoriseras de i hög- respektive låg riskgrupp för att smittas. Katter med högre smittorisk vaccineras årligen mot kattsnuva. Till denna grupp räknas katter som vistas på pensionat, används i avel och besöker utställningar och andra miljöer där andra katter finns. Många som låter sina katter gå ute fritt vaccinerar årligen.

Vaccination rabies

Rabiesvaccination krävs för att ta med sitt djur till andra länder med några få undantag, tex Norge. Du kan boka tid för rabiesvaccination i vår Onlinebokning men kom ihåg att ditt djur behöver ett EU-pass och att du behöver ta reda på vad som krävs i de länder som du passera och resa till. Det vaccin vi använder är giltigt i 3 år men vissa länder kan kräva kortare vaccinationsintervall.

Veterinärkonsultation enkel

Under 30 minuters besök hos oss pratar vi historik och gör en allmänklinisk undersökning med fokus på områden kopplade till det du berättar om ditt djur. Om det behövs provtagning eller andra åtgärder har vi som målsättning att utföra det i samband med besöket, ibland kan vi behöva boka en ny tid för det.