Om priser generellt

Priset på djursjukvård har ökat kraftigt de senaste åren och till det finns flera orsaker. Det som bland annat lyfts fram som orsaker är fri prissättning i branschen samt den snabba veterinärmedicinska utvecklingen som ger möjlighet att utföra mer avancerade undersökningar och behandlingar.

Veterinären kan rädda fler kritiskt sjuka patienter genom ökad tillgänglighet och intensivvård. Vi kan bota och behandla fler kroniska sjukdomar.

Dessutom har djurägares efterfrågan på tjänster ökat och det känslomässiga värdet på sällskapsdjuret som en älskad familjemedlem lett till en ökad betalningsvilja.

PRISLISTA 

Om Skärgårdsveterinärens priser

Skärgårdsveterinärens priser är satta utifrån att vår verksamhet bedrivs enligt lagstiftning kring hygien, patientvänlighet enligt Fear Free metoden, patientsäkerhet genom ackrediterade lab och journalsystem och att vården ska vara evidensbaserad.

Målet är förstås att mottagningen ska vara lönsam och kunna växa samt att vi på några års sikt ska kunna försörja oss på att bedriva djursjukvård i Vaxholms kommun på heltid. För att kunna utveckla och hålla kvalitét är vinstmålet 10 procent som återinvesteras i företaget. Vi vill finnas här för dig som djurägare på lång sikt!

Vi vill vara ditt stöd

Förebyggande vård och mindre kirurgiska ingrepp är enklare kostnadsuppskatta, men när det gäller utredning av sjukdomssymtom är det betydligt svårare att förutsäga i vilken riktning det bär. Vi på Skärgårdsveterinären gör vårt allra bästa för att vara transparenta med våra priser. Vi vill göra dig som djurägare delaktig i vad du kan förvänta dig att olika undersökningar, provtagningar och behandlingar kostar.

Kom ihåg att djursjukvården är belagd med moms och måste förhålla sig till en rad regler och föreskrifter, inte minst för att stoppa hotet av antibiotikaresistens. I slutändan är det du som väljer vården för ditt eget djur och vi hoppas att du ser oss som ett stöd i valen.

Pris för en specifik tjänst eller behandling?

Kontakta oss