Fear Free för katten

Om katter fick välja skulle de aldrig besöka veterinären, något som är ganska lätt att förstå. Mer förvånande är att många kattägare väljer bort att ta sin katt till veterinären. Trots medvetenhet om att katten behöver vård. Av rädsla för obehaget som ett besök kan innebära.

Katter är solitärer med eget revir, de ogillar miljöombyten. Kontrollbehovet är stort och de blir lätt stressade av höga ljud, dofter och andra djur, både hundar och katter. För att kattens och din upplevelse av veterinärbesöket ska bli så positiv som möjligt finns det några enkla och viktiga saker att tänka på.

Redan i hemmet finns det saker att tänka på.

  • Buren eller väskan som katten ska transporteras i ska vara rymlig och med möjlighet för att se ut men ändå känna sig skyddad. Det är bra med en öppning i taket eller ett tak som enkelt kan tas av. Underlaget ska vara mjukt och halkfritt. Använd Feliway Spray minst 30 minuter innan transport. I eller på en vagn blir transporten mindre skakig för katten.
  • Låt katten vänja sig vid buren genom att göra den mysig, och alltid ha den framme och tillgänglig i hemmet.
  • Undvik att utsätta katten för stressande moment i hemmet innan besöket som kloklippning eller pälsvård.
  • Det finns naturliga fodertillskott till exempel Zylkene, Anxitane, Aptus Relax och WeCalm som kan lugna vissa katter. Andra behöver lugnande läkemedel redan i hemmet och ibland även på kliniken. Kontakta oss inför besöket om du vet att din katt är känslig.

Hos oss på kliniken går din katt och du in genom

VIC (Very Important Cat) ingången plus att ni har ett vänt- och undersökningsrum som bara är för katter. Vi ger alltid katten möjlighet och lite tid att själv komma ut ur buren och undersöka sin omgivning.

Fear Free för hunden

Precis som hos människor finns det hos hundar olika reaktioner på rädsla. Hunden som till synes verkar otroligt glad över att träffa veterinären kanske i själva verket ägnar sig åt "fjäsk" eller en överdriven vilja att vara till lags vilket är en manifestation av rädsla. Här listar vi några saker som kan göra veterinärbesöket trevligare för både dig och din hund. Det börjar redan innan ni påbörjar resan till kliniken.

  • Det är vanligt att man vill göra hunden fin inför veterinärbesöket med pälsvård och kloklippning. Vi ser helst att man inte gör det precis innan besöket hos oss eftersom det skapar en viss stress hos många individer.
  • En hungrig hund är lättare att avleda med godis. Vänta gärna med utfodring till efteråt.
  • Vissa hundar kan vara hjälpta av att få naturligt rogivande fodertillskott till exempel Zylkene, Anxitane, Aptus Relax och WeCalm innan stressande moment och andra kan minska ångest och oro med läkemedel.
  • Vårt mål är så mycket frivillighet från hunden som möjligt vilket förutsätter trygghet, glädje och motivation. Hos oss behöver du inte tänka på att hunden ska "sköta sig" eller fostras. Den träningen är bättre att ta vid andra tillfällen. Kontakta oss om du vill komma och miljöträna på ett så kallat "Happy Vet Visit" där vi bara tränar moment anpassade för din hund. Var uppmärksam på de andra djurens reaktioner och låt hunden
  • Tänk på att andra djur i hemmet kan uppfatta den hund som varit på kliniken som främmande och reagera på lukter och ändrat beteende tex efter lugnande eller smärtstillande med sederande effekt.

Fear free - för ditt djur och dig

Boka tid